Szkoła Podstawowa

IV klasa

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium. Każda...

czytaj więcej

Własności liczb naturalnych

Wielokrotności Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd. Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to...

czytaj więcej

Działania na ułamkach dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb...

czytaj więcej

Liczby i działania

Dodawanie i odejmowanie Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią...

czytaj więcej
przejdź do IV klasy

V klasa

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to...

czytaj więcej

Figury na płaszczyźnie

Wzajemne położenie prostych Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe ....

czytaj więcej

Liczby naturalne

Pojęcie liczby naturalnej Pojęcie liczby naturalnej pojawiło się w związku z liczeniem przedmiotów i ustalaniem kolejności....

czytaj więcej

Pola figur

Pole figury to liczba wyrażona w pewnej jednostce, opisująca jak dużą powierzchnię ma dana figura. Inaczej mówiąc, pole powierzchni...

czytaj więcej
przejdź do V klasy

VI klasa

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą...

czytaj więcej

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej

Procenty

Pojęcie procentu Procent (symbol %) oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100....

czytaj więcej

Bryły

Graniastosłup prosty Graniastosłup prosty to graniastosłup, którego ściany boczne są prostopadłe do dwóch identycznych podstaw....

czytaj więcej
przejdź do VI klasy