Szkoła Podstawowa

IV klasa

Działania na ułamkach zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez...

czytaj więcej

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium. Każda...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe

Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Powyższy ułamek czytamy: „trzy piąte”. Ogólnie wyrażenie...

czytaj więcej

Pola figur

Pole powierzchni figury (pole figury) jest to miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę charakteryzującą jej rozmiar....

czytaj więcej
przejdź do IV klasy

V klasa

Pola figur

Pole figury to liczba wyrażona w pewnej jednostce, opisująca jak dużą powierzchnię ma dana figura. Inaczej mówiąc, pole powierzchni...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to...

czytaj więcej

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej

Liczby naturalne

Pojęcie liczby naturalnej Pojęcie liczby naturalnej pojawiło się w związku z liczeniem przedmiotów i ustalaniem kolejności....

czytaj więcej
przejdź do V klasy

VI klasa

Procenty

Pojęcie procentu Procent (symbol %) oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100....

czytaj więcej

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą...

czytaj więcej

Elementy algebry

  Ciekawostka Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego zakres zmieniał się w...

czytaj więcej

Bryły

Graniastosłup prosty Graniastosłup prosty to graniastosłup, którego ściany boczne są prostopadłe do dwóch identycznych podstaw....

czytaj więcej
przejdź do VI klasy