Szkoła Podstawowa

IV klasa

Działania pisemne

Dodawanie pisemne Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne : Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry...

czytaj więcej

Pola figur

Pole powierzchni figury (pole figury) jest to miara, przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę charakteryzującą jej rozmiar....

czytaj więcej

Proste, odcinki i kąty

Wstęp Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt , prosta , półprosta i odcinek . Punkt – jest to jedno z...

czytaj więcej

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium. Każda...

czytaj więcej
przejdź do IV klasy

V klasa

Liczby naturalne

Pojęcie liczby naturalnej Pojęcie liczby naturalnej pojawiło się w związku z liczeniem przedmiotów i ustalaniem kolejności....

czytaj więcej

Procenty

Procent jako ułamek Procent oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100. Procent...

czytaj więcej

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000... Przykłady:...

czytaj więcej

Graniastosłupy

Prostopadłościany i sześciany   Zobacz w programie GeoGebra   Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt...

czytaj więcej
przejdź do V klasy

VI klasa

Elementy algebry

  Ciekawostka Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego zakres zmieniał się w...

czytaj więcej

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych Ułamek zwykły to wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to liczby naturalne oraz b...

czytaj więcej

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej
przejdź do VI klasy