Szkoła Podstawowa

IV klasa

Działania na ułamkach dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb...

czytaj więcej

Liczby i działania

Dodawanie i odejmowanie Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią...

czytaj więcej

Prostokąty i koła

Prostokąt Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi. Sąsiednimi bokami nazywamy te boki,...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe

Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Powyższy ułamek czytamy: „trzy piąte”. Ogólnie wyrażenie...

czytaj więcej
przejdź do IV klasy

V klasa

Procenty

Procent jako ułamek Procent oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100. Procent...

czytaj więcej

Graniastosłupy

Prostopadłościany i sześciany   Zobacz w programie GeoGebra   Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to...

czytaj więcej

Pola figur

Pole figury to liczba wyrażona w pewnej jednostce, opisująca jak dużą powierzchnię ma dana figura. Inaczej mówiąc, pole powierzchni...

czytaj więcej
przejdź do V klasy

VI klasa

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej

Procenty

Pojęcie procentu Procent (symbol %) oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100....

czytaj więcej

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą...

czytaj więcej

Elementy algebry

  Ciekawostka Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego zakres zmieniał się w...

czytaj więcej
przejdź do VI klasy