Szkoła Podstawowa

IV klasa

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium. Każda...

czytaj więcej

Proste, odcinki i kąty

Wstęp Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt , prosta , półprosta i odcinek . Punkt – jest to jedno z...

czytaj więcej

Działania na ułamkach dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb...

czytaj więcej

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000... Przykłady:...

czytaj więcej
przejdź do IV klasy

V klasa

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej

Figury na płaszczyźnie

Wzajemne położenie prostych Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe ....

czytaj więcej

Graniastosłupy

Prostopadłościany i sześciany   Zobacz w programie GeoGebra   Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt...

czytaj więcej

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000... Przykłady:...

czytaj więcej
przejdź do V klasy

VI klasa

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą...

czytaj więcej

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych Ułamek zwykły to wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to liczby naturalne oraz b...

czytaj więcej

Elementy algebry

  Ciekawostka Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego zakres zmieniał się w...

czytaj więcej
przejdź do VI klasy