Szkoła Podstawowa

IV klasa

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000... Przykłady:...

czytaj więcej

Działania na ułamkach zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez...

czytaj więcej

Prostopadłościany i sześciany

Prostopadłościan Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium. Każda...

czytaj więcej

System zapisywania liczb

Pozycyjny system dziesiątkowy System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:...

czytaj więcej
przejdź do IV klasy

V klasa

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne i ich budowa Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000... Przykłady:...

czytaj więcej

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe Ułamek składa się z licznika , mianownika oraz kreski ułamkowej . Wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to...

czytaj więcej

Procenty

Procent jako ułamek Procent oznacza setną część liczby (lub innej wielkości), czyli procent to ułamek o mianowniku 100. Procent...

czytaj więcej
przejdź do V klasy

VI klasa

Równania

Równania - wstęp Dwa wyrażenia algebraiczne, z których przynajmniej jedno zawiera literę, połączone znakiem równości tworzą...

czytaj więcej

Elementy algebry

  Ciekawostka Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego zakres zmieniał się w...

czytaj więcej

Liczby całkowite

Liczby dodatnie i ujemne   Przypomnienie Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość...

czytaj więcej

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych Ułamek zwykły to wyrażenie postaci $$a/b$$, gdzie a, b to liczby naturalne oraz b...

czytaj więcej
przejdź do VI klasy