Przygotowanie do matury

Liceum

Liceum - poziom podstawowy

Ciąg arytmetyczny i geometryczny - wstęp

Jak pamiętamy ciąg to dla nas po prostu ciąg liczb, czyli ponumerowane liczby , które znajdują się w jakimś ściśle określonym szyku ....

czytaj więcej

Ciąg arytmetyczny i jego suma

W tym temacie przekażemy Wam niezbędne informacje, w jaki sposób sprawdzić ile wynosi dowolny wyraz (piąty, szósty itd.) ciągu...

czytaj więcej

Logarytmy

Skład logarytmu   Typowy logarytm wygląda następująco: $$log_{2}8$$ gdzie: $$2$$ to podstawa logarytmu $$8$$ to...

czytaj więcej

Ciąg geometryczny i jego suma

Temat ten jest bardzo podobny do obliczania sumy ciągu arytmetycznego , lecz w przypadku ciągu geometrycznego musi wykonać więcej...

czytaj więcej
przejdź do poziom podstawowy

Liceum - poziom rozszerzony

Wartość bezwzględna - równania i nierówności

Ostatni temat w dziale równań i nierówności poświęcony jest wartości bezwzględnej - funkcji, którą poznaliśmy na samym początku,...

czytaj więcej

Pochodne funkcji wymiernych

Wprowadznie do pochodnych Badając funkcje matematycy uznali, że przydatne byłoby jakieś narzędzie umożliwiające sprawdzenie,...

czytaj więcej

Wykresy funkcji logarytmicznych

W tym rozdziale zajmiemy się rysowaniem wykresów funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw logarytmu. Pierwsza obserwacja polega...

czytaj więcej

Wzory Viete'a

Wzory Viete'a to wzory wiążące pierwiastki wielomianu z jego współczynnikami . Mimo że nie służą one do wyznaczenia konkretnych...

czytaj więcej
przejdź do poziom rozszerzony