Przygotowanie do matury

Liceum

Liceum - poziom podstawowy

Obliczanie miar kąta na podstawie wartości

Znamy już metody obliczania odpowiednich wartości przy znajomości funkcji trygonometrycznych (zobacz poprzednie tematy:...

czytaj więcej

Obliczenia procentowe

Obliczenia procentowe to temat, który na 100% pojawi się na maturze, często jedynie w formie pytań zamkniętych, chociaż otwarte...

czytaj więcej

Wyznaczanie prostych równoległych i prostopadłych...

W tym rozdziale będziemy operować tylko i wyłącznie na postaciach kierunkowych, ponieważ w większości takie pojawiają się na testach czy...

czytaj więcej

Graniastosłupy i ostrosłupy

Graniastosłupy Graniastosłupem nazywamy wielościan, w którym dwie ściany zwane podstawami są równoległymi wielokątami...

czytaj więcej
przejdź do poziom podstawowy

Liceum - poziom rozszerzony

Dzielenie wielomianu przez dwumian

W rozdziale dotyczącym wyrażeń algebraicznych pojawiło się już dzielenie wielomianów przez dwumiany. W tym rozdziale poznamy nowe i...

czytaj więcej

Jednokładność

Jednokładność jest przekształceniem geometrycznym, które opisuje się symbolem $$J able k; O$$. Litera $$J$$ znaczy, że mamy do...

czytaj więcej

Rozpoznawanie szeregów geometrycznych zbieżnych

Teraz, gdy już nauczyliśmy się liczyć granice różnych ciągów, możemy zająć się szeregami. Po wyjaśnieniu co to w ogóle jest przejdziemy...

czytaj więcej

Sprowadzanie do I ćwiartki

Teraz, gdy już wprowadziliśmy miarę łukową, możemy zająć się wyznaczaniem wartości funkcji trygonometrycznych dowolnych kątów. Po...

czytaj więcej
przejdź do poziom rozszerzony