Przygotowanie do konkursów

Gimnazjum

I klasa

Proporcjonalność

Proporcje   Proporcja to równość dwóch ułamków czyli równość dwóch ilorazów. Wyrazy skrajne to w pierwszym ułamku licznik, a...

czytaj więcej

Symetrie

Symetrie względem prostej   Symetria względem prostej to inaczej odbicie lustrzane względem prostej. Gdy mówimy, że dwie...

czytaj więcej

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne - wyrażenia, w których obok liczb i znaków występują także litery. Służą do przedstawienia ogólnych wzorów ,...

czytaj więcej

Liczby

Liczby dzielą się na: Liczby naturalne Liczby całkowite Liczby wymierne Liczby niewymierne Liczby...

czytaj więcej
przejdź do I klasy

II klasa

Układy równań

Układ równań to dwa (lub więcej) połączone równania, w których występują dwie (lub więcej) niewiadome . Służą do rozwiązania bardziej...

czytaj więcej

Graniastosłupy

Najprostszą grupą figur przestrzennych są graniastosłupy. Graniastosłup składa się z dwóch podstaw, czyli dwóch równoległych i...

czytaj więcej

Statystyka

Odczytywanie danych statystycznych   Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem i opracowywaniem różnego typu danych. Dane...

czytaj więcej

Długość okręgu i pole koła

Długość okręgu   Długość okręgu to nic innego jak obwód okręgu. wzór na długość okręgu („l”): $$l=2πr$$ , gdzie r...

czytaj więcej
przejdź do II klasy

III klasa

Bryły

Graniastosłupy   Graniastosłup składa się z dwóch równoległych do siebie podstaw oraz ścian bocznych w kształcie...

czytaj więcej

Liczby i wyrażenia algebraiczne

System dziesiątkowy   System dziesiątkowy to system, w którym do napisania danej liczby użyjemy cyfr od 0 do 9. Liczby mogą...

czytaj więcej

Figury na płaszczyźnie

Trójkąty   Oto kilka najważniejszych własności i wzorów, które powinieneś zapamiętać. Suma miar kątów w trójkącie...

czytaj więcej

Matematyka w zastosowaniach

Zamiana jednostek   Jednostki długości : $$1 cm=10 mm $$ $$1 m =100 cm=1000 mm $$ $$1 km=1000 m=100000 cm=1000000...

czytaj więcej
przejdź do III klasy