Przygotowanie do konkursów

Gimnazjum

I klasa

Symetrie

Symetrie względem prostej   Symetria względem prostej to inaczej odbicie lustrzane względem prostej. Gdy mówimy, że dwie...

czytaj więcej

Liczby

Liczby dzielą się na: Liczby naturalne Liczby całkowite Liczby wymierne Liczby niewymierne Liczby...

czytaj więcej

Równania i nierówności

Równania służą do przedstawienia i rozwiązania zadania lub problemu matematycznego. Równanie ma ma formę równości dwóch wyrażeń...

czytaj więcej

Proporcjonalność

Proporcje   Proporcja to równość dwóch ułamków czyli równość dwóch ilorazów. Wyrazy skrajne to w pierwszym ułamku licznik, a...

czytaj więcej
przejdź do I klasy

II klasa

Wielokąty i okręgi

Okrąg opisany na trójkącie   Gdy mówimy, że okrąg jest opisany na trójkącie mamy na myśli sytuację, gdy wszystkie wierzchołki...

czytaj więcej

Długość okręgu i pole koła

Długość okręgu   Długość okręgu to nic innego jak obwód okręgu. wzór na długość okręgu („l”): $$l=2πr$$ , gdzie r...

czytaj więcej

Pierwiastki

Pierwiastek to odwrotność potęgi. Pierwiastek może być różnych stopni. Pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia) oraz sześcienny...

czytaj więcej

Wyrażenia algebraiczne

Jednomiany i sumy algebraiczne   Przypomnienie z pierwszej klasy. Wyrażenia algebraiczne to takie wyrażenia, w których oprócz...

czytaj więcej
przejdź do II klasy

III klasa

Bryły

Graniastosłupy   Graniastosłup składa się z dwóch równoległych do siebie podstaw oraz ścian bocznych w kształcie...

czytaj więcej

Figury na płaszczyźnie

Trójkąty   Oto kilka najważniejszych własności i wzorów, które powinieneś zapamiętać. Suma miar kątów w trójkącie...

czytaj więcej

Funkcje

Za pomocą funkcji opisujemy jakąś zależność między dwoma zbiorami, np. X i Y. Funkcję możemy opisać słownie, przedstawić za pomocą...

czytaj więcej

Prawdopodobieństwo

Zdarzenia losowe   Ze zdarzeniami losowymi mamy do czynienia na co dzień. Rzut monetą, wygrana na loterii czy numer...

czytaj więcej
przejdź do III klasy