Przygotowanie do konkursów

Gimnazjum

I klasa

Równania i nierówności

Równania służą do przedstawienia i rozwiązania zadania lub problemu matematycznego. Równanie ma ma formę równości dwóch wyrażeń...

czytaj więcej

Symetrie

Symetrie względem prostej   Symetria względem prostej to inaczej odbicie lustrzane względem prostej. Gdy mówimy, że dwie...

czytaj więcej

Liczby

Liczby dzielą się na: Liczby naturalne Liczby całkowite Liczby wymierne Liczby niewymierne Liczby...

czytaj więcej

Figury geometryczne

​Proste i odcinki   Najprostszymi figurami geometrycznymi na płaszczyźnie są proste, półproste i odcinki . Prosta...

czytaj więcej
przejdź do I klasy

II klasa

Wyrażenia algebraiczne

Jednomiany i sumy algebraiczne   Przypomnienie z pierwszej klasy. Wyrażenia algebraiczne to takie wyrażenia, w których oprócz...

czytaj więcej

Potęgi

Potęga o wykładniku naturalnym Potęga to wielokrotne pomnożenie tej samej liczby przez siebie samą. $$a^n$$ -> a to podstawa...

czytaj więcej

Ostrosłupy

Ostrosłup składa się z jednej podstawy w kształcie wielokąta oraz ścian bocznych, których krawędzie wychodząca z wierzchołków podstawy...

czytaj więcej

Długość okręgu i pole koła

Długość okręgu   Długość okręgu to nic innego jak obwód okręgu. wzór na długość okręgu („l”): $$l=2πr$$ , gdzie r...

czytaj więcej
przejdź do II klasy

III klasa

Matematyka w zastosowaniach

Zamiana jednostek   Jednostki długości : $$1 cm=10 mm $$ $$1 m =100 cm=1000 mm $$ $$1 km=1000 m=100000 cm=1000000...

czytaj więcej

Figury podobne

Podobieństwo figur   Gdy dwie figury, o takich samych kształtach, różnią się tylko i wyłącznie wielkością to mówimy, że to...

czytaj więcej

Funkcje

Za pomocą funkcji opisujemy jakąś zależność między dwoma zbiorami, np. X i Y. Funkcję możemy opisać słownie, przedstawić za pomocą...

czytaj więcej

Figury na płaszczyźnie

Trójkąty   Oto kilka najważniejszych własności i wzorów, które powinieneś zapamiętać. Suma miar kątów w trójkącie...

czytaj więcej
przejdź do III klasy