Zestawy zadań Powrót do Liceum

Geometria analityczna

Geometria analityczna - poziom podstawowy

Odległość punktu od prostej

Odległość punktu od prostej to długość odcinka prostopadłego poprowadzonego z punktu do prostej. Wyliczenie...

czytaj więcej

Punkty przecięcia prostej i okręgu

Znając już równania prostych i okręgów możemy zabrać się za sprawdzanie, czy dane nam figury mają punkty wspólne -...

czytaj więcej

Równania okręgu i koła

Mając opanowaną teorię prostych możemy przejść do równan opisujących bardziej złożone obiekty - okręgi. Jak wiadomo...

czytaj więcej

Równoległość i prostopadłość

W geometrii analitycznej często zachodzi potrzeba zbadania, czy dane dwie proste są równoległe albo prostopadłe...

czytaj więcej

Wektory

Współrzędne wektora Mając dane współrzędne końców wektora możemy wyznaczyć jego współrzędne : opisują one po...

czytaj więcej

Wyznaczanie równania prostej

Jeśli znamy już warunki prostopadłości i równoległości prostych, możemy zadać pytanie: w jaki sposób można wyznazyć...

czytaj więcej